"... Ψάχνοντας βαθιά μέσα στις ρίζες της παραδοσιακής κρητικής αρχιτεκτονικής και εμπνευσμένοι από την ανθοφορία του τοπίου, δημιουργήσαμε ένα «διάλογο» της διαφάνειας μεταξύ των Conte Marino Villas και του έξω κόσμου."

Σημείωμα από αρχιτέκτονες, Αριστομένη και Γιώργο Βαρουδάκη.